Andmekaitsetingimused

Veebipoe https://bellesnord.com isikuandmete vastutav töötleja on BellesNord OÜ (registrikood 16728175) asukohaga Kallasmaa tn 4, Maardu, 74111, Eesti, e-mail info@bellesnord.com.

I. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • IP aadress

II. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

III. Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).
 • Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

IV. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

V. Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest: e-poega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL); kliendi paroole hoitakse krüpteeritult; e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine; e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

VI. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

VII. Nõusoleku tagasivõtminepage3image1336136704

 • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

VIII. Säilitamine

 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni
 • Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

IX. Piiramine

 • Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

X. Vastuväited

 • Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

XI. Kustutamine

 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 15 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

XII. Otseturustusteated

 • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tul eb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

XIII. Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@bellesnord.com). JärelevalveasutusonEestiAndmekaitseInspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

 • Veebilehe küpsiste eesmärk: Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid, mis on seadistatud meie ja kolmandate osapoolte poolt alljärgnevatel eesmärkidel.
 • Me kasutame küpsiseid, et koguda teavet üksikkülastajate arvu kohta meie veebilehel või et koguda muud statistilist teavet veebilehtede toimimise kohta. Teenus registreerib teavet lehe külastuste kohta, samuti teavet kasutajate kohta, nagu geograafiline asukoht, seadme, operatsioonisüsteemi ja veebisirvija kasutamine.
 • Kui veebilehel on võimalus sisselogida, säilitatakse küpsistes, mis salvestatakse teie seadmesse, teavet ID-numbri ja sisselogimise aja kohta, see aitab teil liikuda veebilehel ilma, et peaksite peale iga uue veebilehe avamist uuesti sisselogima.
 • Käitumisteabe kasutamine topeltprofiilide jaoks: Nn topeltprofiilid põhinevad meie veebilehel kasutajate käitumise kohta teabe kogumisele. Toetudes teatud kasutajarühma huvide kohta saadud teabele, saame me tagada, et sellele rühmale huvipakkuvaid reklaame näidatakse ka teise rühma isikutele, kel on sama/sarnane käitumine meie veebilehel.